Individueel advies

Individuele begeleiding bij een diëtist

Als diëtist en gezondheidswetenschapper kan ik je helpen bij verschillende voedingsaspecten. Bijvoorbeeld bij:

 • Een gezonde leefstijl
 • Overgewicht
 • Ondergewicht
 • Een vegetarische of veganistische leefstijl
 • Diabetes
 • Hoog cholesterol
 • Hoge bloeddruk
 • COPD
 • Voeding bij kanker
 • Voeding bij sporten
 • Voeding bij zwangerschap

Ik geef hierbij niet alleen adviezen, maar begeleid ook bij de gedragsverandering. Veel mensen weten namelijk wel wat een gezond eetpatroon inhoudt, maar vinden het lastig om daadwerkelijk het gezonde eetpatroon in hun leven toe te passen.

Hoe werkt het?

 1. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.
 2. Intakegesprek – Tijdens dit gesprek stel ik je veel vragen over je leefstijl, voeding, beweging en andere aspecten als eventuele medicatie, ziekte, gezinssituatie en werk. Ook word je gewogen en word je middelomtrek gemeten. Na het intakegesprek wordt gevraagd of je drie dagen een voedingsdagboekje wil bijhouden, dit kan op papier of digitaal via de Eetmeterapp van het voedingscentrum. 
 3. Keuze voor een pakket of een los consult. 
 4. Vervolgconsult(en) – Tijdens de vervolgconsulten wordt samen gekeken naar hoe het is gegaan, we kijken naar lastige punten en naar punten die juist heel goed zijn gegaan. Ook wordt je opnieuw gewogen en wordt je middelomtrek gemeten. 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Suus

Gezond met Suus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Gezond met Suus dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Gezond met Suus heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gezond met Suus bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Gezond met Suus zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Gezond met Suus heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gezond met Suus zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Gezond met Suus een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Gezond met Suus blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar suzanne@gezondmetsuus.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Gezond met Suus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-81447986 of via suzanne@gezondmetsuus.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Gezond met Suus kun je contact opnemen via 06-81447986 of via suzanne@gezondmetsuus.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.